กรุงเทพ – อ.เถิน จ.ลำปาง

กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: จุดจอด อ.เถิน