กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เลย จุดจอด: บขส จ.เลย จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : อุบลราชธานี จุดจอด: บขส จ.อุบลราชธานี จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ร้อยเอ็ด จุดจอด: บขส จ.ร้อยเอ็ด จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : นครพนม จุดจอด: บขส จ.นครพนม จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : บึงกาฬ จุดจอด: บขส จ.บึงกาฬ จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : มหาสารคาม จุดจอด: บขส จ.มหาสารคาม จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง