กรุงเทพ – ปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) จ.ตาก

กรุงเทพ – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

กรุงเทพ – บขส จ.ตาก จ.ตาก

กรุงเทพ – บขส จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส จ.ตาก

กรุงเทพ – อ.วังเจ้า จ.ตาก

กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

ปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : มุกดาหาร จุดจอด: บขส จ.มุกดาหาร จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก จ.ตาก

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส จ.กาฬสินธุ์ จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส จ.ตาก

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด จุดลงรถ : มุกดาหาร จุดจอด: บขส จ.มุกดาหาร