กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : มหาสารคาม จุดจอด: บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : ร้อยเอ็ด จุดจอด: บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : อุบลราชธานี จุดจอด: บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย จ.เลย

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย จ.เลย เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : เลย จุดจอด: บขส จ.เลย

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2