กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อีสานทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อีสานทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : บึงกาฬ จุดจอด: บขส จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : อุบลราชธานี จุดจอด: บขส จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย จ.เลย เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ อ.ศึกษาทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ VIP 24 จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : เลย จุดจอด: บขส จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อ.ศึกษาทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24 จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : หนองบัวลำภู จุดจอด: บขส จ.หนองบัวลำภู