บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : นครพนม จุดจอด: บขส จ.นครพนม จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : บึงกาฬ จุดจอด: บขส จ.บึงกาฬ จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : มหาสารคาม จุดจอด: บขส จ.มหาสารคาม จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง