กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ – อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ – อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอด อ.เชียงดาว

กรุงเทพ – บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอด บ้านท่าตอน

กรุงเทพ – ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอดไชยปราการ

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อีสานทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อีสานทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น