กรุงเทพ – อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: จุดจอด อ.เขาค้อ

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส จ.กาฬสินธุ์ จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จุดลงรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส จ.กาฬสินธุ์