บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ อีสานทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส อ.แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : มหาสารคาม จุดจอด: บขส จ.มหาสารคาม

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : เพชรบูรณ์ จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น จุดลงรถ : อุตรดิตถ์ จุดจอด: บขส จ.อุตรดิตถ์