กรุงเทพ – ปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) จ.ตาก

กรุงเทพ – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

กรุงเทพ – บขส จ.ตาก จ.ตาก

กรุงเทพ – บขส จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส จ.ตาก

กรุงเทพ – อ.วังเจ้า จ.ตาก

กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า

กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ – อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ – บขส จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ – บขส จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : นครสวรรค์ จุดจอด: บขส จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ – อ.สบปราบ จ.ลำปาง

กรุงเทพ – จุดจอด อ.สบปราบ จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: จุดจอด อ.สบปราบ

กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

กรุงเทพ – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

กรุงเทพ – อ.เถิน จ.ลำปาง

กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต 2 จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: จุดจอด อ.เถิน

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP 32 VIP 24 จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2