บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : ยโสธร จุดจอด: บขส จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : ขอนแก่น จุดจอด: บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : บึงกาฬ จุดจอด: บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : เลย จุดจอด: บขส จ.เลย จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม จ.นครพนม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม จ.นครพนม เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : นครพนม จุดจอด: บขส จ.นครพนม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร จ.สกลนคร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร จ.สกลนคร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง จุดลงรถ : สกลนคร จุดจอด: บขส จ.สกลนคร

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : อุบลราชธานี จุดจอด: บขส จ.อุบลราชธานี จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง จ.ลำปาง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ร้อยเอ็ด จุดจอด: บขส จ.ร้อยเอ็ด จุดลงรถ : ลำปาง จุดจอด: บขส จ.ลำปาง